Để đặt mua hàng từ LinhPerfume, có thể sử dụng các cách sau: 

1. Liên hệ qua điện thoại với: 08.6255.1010 / 0936 10 10 10 
2. Chat trực tuyến qua Yahoo với nick linhperfume_hn  hoặc linhperfume_hcm  
3. Đặt hàng qua website

Để đặt hàng qua website